Zindelijkheid

MikaDoe geeft advies en begeleiding met betrekking tot zindelijkheid. Dit kan door middel van observatie aan huis of door het geven van een zindelijkheidstraing gebaseerd op de response restrictie methode.

Ontwikkeling Zindelijkheid

Zindelijkheid hangt samen met de lichamelijke ontwikkeling van een kind maar is voor een groot deel ook een leerproces. Juist op deze gebieden is er vaak sprake van problemen bij kinderen met beperkingen. Zindelijk worden gaat bij deze kinderen dan ook vaak niet vanzelf en wat extra begeleiding met betrekking tot zindelijkheid is dan fijn. Vooral omdat zindelijk worden vaak een belangrijke mijlpaal in het leven van een kind is. Eindelijk een keer een plas doen op het toilet voelt vaak als een overwinning voor een kind. Door het zindelijk worden en het hierdoor minder afhankelijk zijn van anderen, krijgt het kind meer zelfvertrouwen. Ouders zien vaak een enorme groei na een zindelijkheidstraining die ook vaak tot uiting komt bij andere ontwikkelingsgebieden.

Observatie aan huis

Als er problemen zijn met de zindelijkheid vind er vaak een observatie en gesprek aan huis plaats. Hierbij word er gekeken hoe de toiletgang thuis verloopt en welke problemen er hierbij naar voren komen. De oorzaken hiervan kunnen onder andere liggen op het gebied van communicatie, prikkelverwerking en specifieke angsten. Er wordt advies gegeven en hulpmiddelen ingezet die deze problemen zoveel mogelijk weg nemen, waardoor de weg naar zindelijkheid weer een stapje dichterbij komt.

Als er al een duidelijke hulpvraag is over de zindelijkheid, bijvoorbeeld angst om te poepen dan wordt er natuurlijk specifiek aan dit probleem gewerkt. Soms is er al van alles geprobeerd en is er behoefte aan een meer intensievere methode om zindelijkheid aan te leren, dan kan er een zindelijkheidstraining door MikaDoe gegeven worden.

Zindelijkheidstraining

zindelijkheidDe zindelijkheidstraing is een intensieve behandelmethode waarbij met veel positiviteit door middel van individuele begeleiding aan de zindelijkheid van het kind gewerkt wordt. De training bestaat uit drie gedeeltes: een observatieperiode, de training en de overdracht.

Tijdens de observatieperiode draagt het kind geen luier, zo is er goed te zien wanneer en hoe vaak een kind plast of ontlasting heeft. Zo komen we er ook achter of het kind al blaasdruk ontwikkeld heeft. Het kind volgt tijdens deze periode het normale dagprogramma. De enige uitzondering is, dat op de tijdstippen dat een kind normaal gesproken verschoond wordt, we nu gaan proberen op de wc proberen te zitten en te plassen. Na aanleiding van deze observatieperiode en de gesprekken met ouders wordt er bepaald welke beloning het meeste effect zal hebben tijdens de training.

De volgende stap, de daadwerkelijke training vindt zo dicht mogelijk bij de toiletruimte plaats. De ruimte is prikkelarm, alle aandacht is op de blaasdruk gericht. Het kind krijgt in deze periode extra te drinken, waardoor hij vaak naar het toilet moet. Steeds als er in het toilet wordt geplast of gepoept mag hij 10 minuten samen iets plezierigs doen en/of iets lekkers eten. Omdat er naast het op het toilet zitten en de beloningsmomenten weinig gebeurt, is de bereidheid en de concentratie van het kind om op het toilet te gaan zitten het grootst.

Tijdens de laatste fase van de training staat de overdracht naar ouders, dagbesteding en/of school centraal. Het doel is om het kind zo goed mogelijk te begeleiden om de aangeleerde vaardigheden in stand te houden of uit te breiden. Het kind leert met behulp van een wc verwijzer op vaste tijden naar het toilet te gaan of zelf aan te geven wanneer het moet plassen.

Wilt u graag een zindelijkheidstraining voor uw kind, of heeft u een andere vraag met betrekking tot de zindelijkheid, neem dan vrijblijvend contact op!