Speltraining

MikaDoe geeft speltraining aan kinderen met beperkingen die moeite hebben om hun spel te ontwikkelen.

Wanneer is een speltraining zinvol?

Ieder kind speelt en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Voor een kind met beperkingen zijn er vaak allerlei obstakels die deze ontwikkeling een stukje complexer maken.
Het ene kind lijkt vanzelf tot spel te komen, andere kinderen hebben daar vaak wat meer moeite mee. Kinderen met beperkingen laten vaak eenzijdig spelgedrag zien en kiezen meestal voor bekend spelmateriaal. Hierdoor doorlopen ze de verschillende spelfases langzamer en blijven ze vaak hangen in een bepaalde fase.
Zo missen ze vaak de ervaring die juist zo belangrijk is voor verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen. Soms is het dus wenselijk om de spelontwikkeling van kinderen  door middel van een speltraining wat meer op gang te helpen.

IMG_20160306_151659De speltraining

Door de speltraining die gebasseerd is op de aangepaste speltraining van Ina V. Berckelaer-Onnes, maakt het kind door middel van individuele begeleiding kennis met verschillende soorten spelmateriaal en de verschillende spelmogelijkheden hiervan. Een belangrijk onderdeel van deze training is dat het kind precies voorgedaan wordt op wat voor soort manieren je het spelmateriaal kan gebruiken. Aan het begin van de training wordt vooral spelmateriaal gebruikt dat past bij de eerste fase van spelontwikkeling, simpel manipuleren. Naarmate de training vordert, komt er steeds meer spelmateriaal aan bod dat hoort bij de volgende spelfases. Door de speltraining doet het kind dus in korte tijd veel ervaring op, die anders vaak langzaam of moeilijk tot stand was gekomen.

 

Spelstimulatie programma

Door de observaties is er aan het einde van de speltraining veel meer duidelijkheid over de mogelijkheden en de beperkingen van het kind op het gebied van spel. Door een spelstimulatieprogramma kan er ingespeeld worden op deze bevindingen en wordt het spelgedrag van het kind een stuk rijker. De uitbreiding van het spelmateriaal en meer variatie in de spelwijze heeft vaak ook weer positieve gevolgen voor andere ontwikkelingsgebieden zoals de motoriek, aandacht en concentratie en sociale interactie. Ook leert het kind door de speltraining vaak spelerderwijs langer op een stoel te zitten om met een werkje bezig te zijn.

De Leidse spelmethode door MikaDoe

IMG_20160306_152326De speltraining is opgebouwd op een bepaalde manier maar wordt altijd zoveel mogelijk toegespitst op ieder  kind. De mogelijkheden en het welbevinden van het kind staan bij het geven van de training altijd centraal. De ontwikkeling wordt op een speelse manier bevorderd waardoor het kind de training als leuk ervaart.

De training werkt vaak het beste als deze twee keer in de week gegeven word. Door middel van individuele begeleding wordt er in een ruimte met zo weinig mogelijk prikkels samen met het kind aan de spelontwikkeling gewerkt. De training kan zowel thuis, op school/ dagbesteding of bij MikaDoe worden gegeven.  Heeft u vragen over deze training of wilt u ook een speltraining voor uw kind, neem dan gerust contact op.