Ondersteunende communicatie

MikaDoe geeft advies en begeleiding met betrekking tot het gebruik van ondersteunende communicatie. Door observatie aan huis wordt er bepaald welk communicatiehulpmiddel het meest geschikt is voor het kind.

Communicatieproblemen

Door te communiceren leg je contact met anderen en maak je jezelf kenbaar. Dit lijkt zo vanzelfsprekend maar voor veel kinderen met beperkingen is het juist de communicatie die zorgt voor veel problemen en frustraties. Ze voelen zich niet begrepen en de wereld om hen heen voelt onvoorspelbaar en dus onveilig. Voor deze kinderen is het vaak nodig om op een andere manier te leren communiceren. Het leren  gebruik te maken van ondersteunende communicatie zorgt ervoor dat het kind meer invloed kan uitoefenen op zijn omgeving, en deze beter leert te begrijpen. Er is vaak minder sprake van sociaal emotionele problemen, het kind zit beter in zijn vel.

Ondersteunende communicatie

Door middel van ondersteunende communicatie, wordt de communicatie zo duidelijk en concreet mogelijk gemaakt. Vaak worden hier visuele symbolen voor gebruikt. Om te bepalen wat voor soort visualisatie het meest geschikt is, is het belangrijk om er achter te komen op wat voor communicatieniveau een kind functioneert. Ook is het belangrijk om te weten wat voor communicatievorm (bijvoorbeeld, voorwerpen,  foto´s, tekeningen of pictogrammen) de meeste kans van slagen heeft bij een kind. Na observatie is er meer duidelijk over de communicatiemogelijkheden van een kind en het soort communicatiehulpmiddel wat het beste ingezet kan worden. Dan volgt er een trainingsperiode waarbij het gebruik van het hulpmiddel aangeleerd wordt aan het kind. Dit kan bijvoorbeeld door het inpuzzelen of matchen van symbolen.

Inzetten van visualisaties

Als er duidelijk is welke visualisaties het meeste geschikt zijn voor een kind kunnen deze op verschillende manieren worden aangeboden. Door de visualisaties in een bepaalde volgorde op een planningsbord of strook te plaatsen krijgt een kind meer informatie over wat er die dag op het programma staat, waardoor het niet voor verrassingen komt te staan. Dit geeft een kind een gevoel van houvast en veiligheid. Doordat de toekomst een stukje voorspelbaarder wordt, wordt ook het tijdsbesef wat meer ontwikkeld. Een andere manier waarop visualisaties ingezet worden is om het kind zelf keuzes te laten maken. Door het kind meer zelf te laten bepalen wordt zijn zelfredzaamheid vergoot.

Inzetten van gebaren

Een andere vorm van ondersteunende communicatie waar kinderen vaak gebaat bij zijn, is het leren gebruik te maken van gebaren. Op een speelse manier wordt er samen met het kind geoefend met gebaren. Er wordt uitgegaan van het interesse gebied van het kind en vanuit hier wordt er een activiteit opgezet waarin er gebaren aangeleerd worden.

 

Wilt u graag advies of begeleiding met betrekking tot ondersteunende communicatie, neem dan vrijblijvend contact op.