Dagbesteding

MikaDoe geeft passende dagbesteding in de thuissituatie. Er wordt een afwisseling van rustgevende en activerende activiteiten aangeboden die gericht zijn op het welbevinden en de mogelijkheden van het kind.

Dagbesteding in de thuissituatie

IMG_20160403_152733Een zinvolle dagbesteding is voor ieder kind en zijn of haar ouders belangrijk. Het geeft afleiding en structuur tijdens de dag en het kind geniet van de activiteiten die precies op hem zijn afgestemd. Soms is er een reden waarom een kind geen gebruik kan maken van school of dagbesteding. Dan kan MikaDoe in de vertrouwde thuissituatie van het kind een passende dagbesteding komen verzorgen. Ook is het mogelijk om na de dagbesteding of school een aantal uren thuisbegeleiding te geven.  Bijvoorbeeld om bepaalde vaardigheden aan te leren of een geschikte vrijetijdsbesteding op maat te geven. Bij het kiezen van de activiteiten wordt er natuurlijk uitgegaan van de interesse van het kind om een zo passend mogelijk dagprogramma te maken. Bij het maken van het dagprogramma wordt er gekeken naar de tijden van de verzorgings en eetmomenten die het kind heeft en daar omheen worden de activiteiten ingepland. Zo krijgt de dag een vast ritme wat zorgt voor structuur en duidelijkheid voor het kind. Doordat er individuele begeleiding gegeven wordt kan er goed ingespeeld worden op de gemoedstoestand van het kind en de gebeurtenissen van die dag.

Activiteiten op maat

Bij het samenstellen van het dagprogramma van het kind staat het welbevinden en de mogelijkheden van het kind natuurlijk centraal. Er wordt een zo persoonlijk mogelijk programma gemaakt waarbij er gelet wordt op een goede balans van rustgevende en activerende activiteiten. Zo kunnen er bijvoorbeeld bewegingsspelletjes, sensorische activiteiten, en massages met verschillende materialen gegeven worden.  Er kan muziek worden gemaakt of liedjes worden gezongen. Ook kan er geoefend worden met het aanleren van alledaagse vaardigheden waardoor het kind een stukje zelfredzamer wordt. De verschillende vormen van begeleiding die MikaDoe biedt kunnen natuurlijk ook een deel uitmaken van het dagprogramma. Bijvoorbeeld het intrainen van het gebruik van een communicatiehulpmiddel, of het volgen van een speltraining.

Belevingsverhalen

IMG_20160323_094831Kinderen kunnen erg genieten van voorlezen als ze het verhaal goed kunnen volgen. Dit is vaak best lastig voor kinderen met een verstandelijke of zintuigelijke beperking. Ze verliezen vaak halverwege hun interesse en kunnen ze zich niet meer goed concenteren. MikaDoe heeft een aantal belevingsverhalen uitgewerkt waarbij het voorlezen een stukje toegankelijker wordt, en het verhaal veel meer tot leven komt. De vertelplaten die gebruikt worden zijn extra groot en worden in een theaterkoffer geschoven. Ook worden er tijdens het voorlezen voorwerpen gebruikt die het verhaal versterken. Door bijpassende muziek en het zingen van liedjes krijgt het voorlezen een extra dimensie. Ook is het mogelijk om een persoonlijk belevingsverhaal te maken, waarbij het kind de hoofdrol speelt.

Heeft u interesse in individuele begeleiding in de thuissituatie, neem dan vrijblijvend contact op.